ישיבת נתיבות ישראל
חפש

פרשת שבוע

חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה
מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
פרשת וישלח רמב"ן
מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
יט כסלו תשע"ח
משמר לחיזוק לימוד התורה אחרי גירוש
מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
חיבת ארץ ישראל
מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
כג תמוז תשע"ה
לימוד פרשיות סוף חומש במדבר מתוך הת
מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
המצוות - מחנכות ומתקנות
מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
כד סיון תשע"ה
לפרשת שלח לך (מתוך עלון לפלס נתיב מ