ישיבת נתיבות ישראל
חפש
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

הצפיה לבניין בית המקדש

ההכרח בצפיה לבניין המקדש, מתוך חזון הגאולה של עמנו. מתוך אורות התחייה עמוד נח (צילום הספר מצורף בקובץ)

מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"אקבצים מצורפים
קובץ1: אורות עמודים נח-נט