ישיבת נתיבות ישראל
חפש
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

לימא מתניתין דלא כסומכוס

בבא מציעא דף ב ע"ב

הרב דוד בן פנחס שליט"א

הנה בסוגיא זו רבו הקושיות על רש"י.
והיסוד לשי' רש"י נמצא בד"ה במקח וממכר, ששם כ' רש"י שבזה אומר אני ארגתיה יהא מונח.
ראה בקובץ המצורף
 

קבצים מצורפים
קובץ1: לימא מתניתין דלא כסומכוס