ישיבת נתיבות ישראל
חפש
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

נצחיות דרכנו ואמונתנו

ארץ ישראל, התורה והמצוות נובעים משורש נשמתנו, לכן הם יעמדו לנצח, גם כנגד הקמים נגדם וחוקיהם. ואף על פי כן חובה עלינו למחות בקמים כנגדם. (מתוך אורות התחיה ו', עמ' ס - דף מקורות מצורף)

מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"אקבצים מצורפים
קובץ1: אורות התחיה אות ו, עמ