ישיבת נתיבות ישראל
חפש
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

כל דאלים גבר

בבא מציעא דף ב עמוד ב

הרב דוד בן פנחס שליט"א

איתא בגמ' ב"ב לד: "זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי- אמר רב נחמן כל דאלים גבר. והגמ' מסיקה שם שאנו אומרים כדא"ג רק בשני תנאים- דהיכא דאיכא למיקם עלה דמילתא ובדליכא דררא דממונא.

והנה צ"ע בטעם דין זה "כל דאלים גבר" דלכאורה זה היפך מענינו של בי"ד להשכין שלום בעולם, ואיך יקבעו בי"ד שהאלים ינצח?


המשך השיעור - בקובץ המצורףקבצים מצורפים
קובץ1: כל דאלים גבר - בב"מ דף ב ע"ב