ישיבת נתיבות ישראל
חפש

הדלקת נר ראשון של חנוכה


הדלקה החנוכיה בכניסה למבנה הישיבה