ישיבת נתיבות ישראל
חפש

מסיבת חנוכה


בנר ראשון של חנוכה התכנס כל בית הישיבה לחגוג את נס החנוכה