ישיבת נתיבות ישראל
חפש

זאת חנוכה

זאת חנוכה

הדלקת הנרות בבית המדרש לוותה בתזמורת מבחורי הישיבה, הריקודים נמשכו זמן רב מהרגיל.