ישיבת נתיבות ישראל
חפש

ערב יום הפורים


לאחר קריאת מגילה מיוחדת וריקודים בישיבה ליווינו את מו"ר רה"י שליט"א בשירה ובריקודים לביתו