ישיבת נתיבות ישראל
חפש

הקבלת פני רבו ברגל


בחוה"מ פסח הקבלנו את פני מו"ר רה"י והר"מים שליט"א, שנשאו דברים על החג ועל ההגדה.