ישיבת נתיבות ישראל
חפש

שיחה ותפילה חגיגית ליום העצמאות


הישיבה וקהילת אורות התורה התכנסו בבית הכנסת לשיחה מפי מו"ר רה"י שליט"א ולתפילה חגיגית לרגל יום העצמאות

שיחתו של מו"ר באתר הישיבה - http://www.netivotiby.co.il/archive_id.asp?id=261 (להעתיק את הקישור לשורת הכתובת)