ישיבת נתיבות ישראל
חפש

ראש השנה

שלח שאלה לרב >
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה
עבודת תקיעת השופר
אם יכול לבאר לנו רבנו קצת את העומק הרוחני שיש בקולות השונים היוצאים מהשופר שאנו תוקעים בו ביום ר''ה, ומהי העבודה הנכונה בזמן תקיעת השופר.
כז אלול תשע"ו, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


הבדל בין "אב הרחמן" ל"אב הרחמים"
כשעברתי על התפילות ראיתי הבדל בין תפילות העמידה [שחרית מנחה ערבית]של ר''ה לבין תפילת העמידה של מוסף, שבתפילות מזכירים בתחילת העמידה "מי כמוך אב הרחמן" ואילו בתפלת מוסף "מי כמוך אב הרחמים" מהי הסיבה לשינוי בין התפילות?
כז אלול תשע"ו, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


כוונת "זכרנו לחיים"
בכוונה באמירת "זכרנו לחיים" שבתחילת העמידה ראיתי מחלוקת גדולה בין הראשונים למה הכוונה...
כו אלול תשע"ד, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


הפיוט "אחות קטנה"
האם לומר את הבית "הקם משפלות" שהשומט בגלל צנזורה או לא...
כו אלול תשע"ד, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


עבודת ר"ה של שנת שמיטה
האם יש לנו עבודה מיוחדת בשנה זו שבר''ה מתחילה שנת השמיטה, אולי בתפילות או בהנהגות שונות במהלך החג, או במשך השנה כולה?
כו אלול תשע"ד, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >