ישיבת נתיבות ישראל
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

הנאה מחילול שבת

מעשה שהיה כפי שסופר לי ע"י השואל: אשה שומרת שבת (ברמה כלשהי) התלוותה לחברתה בקניון ביום שבת......

מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א

עברו ליד חנות בובות כאשר הראשונה מביעה את רצונה לקנות את הבובה לנכדתה אלא שמפאת השבת נמנעה. חברתה בשומעה זאת,רכשה עבורה את הבובה בעצם יום השבת. האשה לקחה את הבובה באי נעימות ולא יודעת כיצד לנהוג. מחוסר ידיעה גמורה ורצון לא ליהנות מהבובה היא הותירה אותה מחוץ לבית. 
א. האם עליה לשלם לחברתה על הבובה שנרכשה בשבת בניגוד לדתה? 
ב. האם ליהנות מהבובה ולתת אותה לנכדתה כפי שחשבה או שתמנע מליהנות ממנה? 

תשובה:
עדיף לנסות להחזיר את הבובה לחנות אפילו בהפסד, ולהבא לא ללכת בשבת לקניון. ואין לתת את הבובה לנכדתה כדי שלא תהיה הנאה מחילול שבת.